අද රෑටත් මට බැණුම් අහන්න වෙනවා – අමරවීර

අද (26) සිට සම්පුර්ණයෙන් ම විවෘත වෙන රටේ අත්‍යවශ්‍ය රාජකාරී සඳහා යාමට සහ ඒමට ලංගම බස්රථ 5000ක් යොදවන බවත් රියදුරු හා කොන්දොස්තරවරුන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කළ බව මගී ප්‍රවාහ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

එහෙත් අද රෑට මේ සම්බන්ධයෙන් තමාට බැනුම් ඇසීමට සිදුවෙන බවද අමරවීර මහතා පෙන්වාදීම විශේෂත්වයකි.

පසුගිය මැයි 11 සිට රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ අතවශ්‍ය රාජකාරී සඳහා සීමිත ප්‍රවාහන පහසුකම් ලංගම සැපයුව ද පනවා තිබූ නීති රීති මත අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සරිලන බස් රථ නොමැති කමින් සේවක සේවිකාවන්ගේ දැඩි විරෝධය අමරවීර මහතා වෙත එල්ල විය.

බොහෝ පිරිසක් බස් රථ නොමැතිකමින් රැකියාවට නොගොස් නිවෙස් බලා ගිය අතර තවත් පිරිසක් වෙන් කරගත් දුම්රියට පැමිණීමට බස් රථ නොමැතිකම නිසා රැකියාවට යාමට නොහැකි විය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.