කොළඹ – ගම්පහ හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්ක අතර ගමනාගමනයට අවසර

මැයි 26 අඟහරුවාදා සිට දිවයිනේ සියලු දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරිනීතිය තවදුරටත් ලිහිල් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කළේ මැයි 26 අඟහරුවාදා සිට නැවත දැනුම් දෙන තුරු දිනපතා රාත්‍රි 10 සිට අලුයම 4 දක්වා පමණක් ඇඳිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

කෙසේ වෙතත් හෙට සහ අනිද්දා දෙදින තුළ මුළු දිවයිනට ම ඇඳිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක වෙයි.

26 වැනි අඟහරුවාදා සිට කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්ක අතර ගමනාගමනයට අවසර හිමි වෙයි.

කෙසේ වෙතත් හෙට සහ අනිද්දා දෙදින තුළ දිවයින පුරා ඇඳිරිනීතිය ක්‍රියාත්මකයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.