වාර්ෂික උපසම්පදා පුණ්‍යකර්මයත් ලබන වසරට කල් තැබේ

වාර්ෂික උපසම්පදා පුණ්‍යකර්මය මෙවර නොපැවැත්වීමට සියම් මහ නිකායේ අස්ගිරි මල්වතු උභය මහා විහාරයීය මහානායක ස්වාමීන්වහන්සේ ප්‍රධාන කාරක සංඝ සභාව ඒකමතිකව තීරණය කර තිබෙනවා. මෙවර උපසම්පදා පුණ්‍ය කර්මය ලබන වසරේ දී පැවැත්වීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.

– ITN

Leave A Reply

Your email address will not be published.