ප්‍රකාශයක් දෙන්න රන්ජන් CIDයට

ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සදහා හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණ තිබේ.

අද (22) දහවල් 01.00ට පමණ රන්ජන් රාමනායක මහතා එම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණි බව වාර්තා විය.

භික්ෂූන් වහන්සේ පිළිබඳ ප්‍රකාශයක් සිදුකිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා රන්ජන් රාමනායක මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණ ඇති බව සඳහන්.

Leave A Reply

Your email address will not be published.