මැතිවරණයට අදාළ පෙත්සම් නිෂ්ප්‍රභ කරන්න – නීතිපති අධිකරණයෙන් ඉල්ලයි

මහ මැතිවරණයට අදාළව ඉදිරිපත් කොට ඇති පෙත්සම් පදනමක් හෝ නීතිමය වලංගුතාවයක් නොමැති බැවින් ඒවා විභාගයට නොගෙන නිෂ්ප්‍රභ කරන ලෙස නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා මහතා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඉල්ලා තිබේ.
අද දිනයේ පස්වන දිනටත් මෙම පෙත්සම් සලකා බැලීමේ දී නීතිපතිවරයා මෙම ඉල්ලීම කර ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.