මංගල උත්සව සඳහා මාර්ගෝපදේශ සංශෝධනයවීමක් නෑ

මංගල උත්සව පැවැත්වීම සඳහා විශේෂ නව මාර්ගෝපදේශන ‍සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් නිකුත් කර නොමැති බව සෞඛ්‍ය ‍අමාත්‍යංශයේ පාරිසරික සෞඛ්‍ය, වෘත්තිය සෞඛ්‍ය හා ආහාර සුරක්ෂිතතා, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ලක්ෂ්මන් ගම්ලත් මහතා පවසයි.

එසේ නව මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කළ බව සමහර මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරයවීමෙන් පසුව ඒ පිළිබඳ විශාල පිරිසක් විමසීම් සිදු කරන බැවින් මේ පිළිබඳව ඒ මහතා මෙලෙස පැහැදිලි කර සිටියේය.

තවමත් වලංගු වන්නේ මීට පෙර එනම් අප්‍රේල් 27 වන දින නිකුත් කළ මාර්ගෝපදේශයේ ඇති කරුණු බවද ඒ මහතා පවසයි.

මෙම සම්පූර්ණ ප්‍රකාශනය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයෙන් බාගත කර ගත හැකි බවත්‍ වෛද්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

ඉදිරියේ දී මෙහි සංශෝධන සිදු කරන්නේ නම් මාධ්‍ය මගින් ජනතාවට දැනුම්දෙනු ලබයි.

නමුත් එය සංශෝධනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මෙතෙක් පැන නැගී නොමැති බවත් වෛද්‍යවරයා සඳහන් කර තිබේ.

සේවා ස්ථානවල කොවිඩ් 19 ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීමට පෙර සුදානම සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා වන මෙහෙයුම් මාර්ගෝපදේශය, පාරිසරික සෞඛ්‍ය, වෘත්තීය සෞඛ්‍ය සහ ආහාර සුරක්ෂිතතා අංශය.

4.7 සත්කාර අවස්ථා (මංගල, අවමංගල උත්සව හා වෙනත් උත්සව)

ඉහත තුන් වන පරිච්ජේදය විස්තර කර ඇති පොදු පියවරයන්ට අමතරව පහත විශේෂිත පියවරයන් අනුගමනය කළ යුතුයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.