කොරෝනා වෛරසයෙන් වැළකීමට සංඥා මාලාවක්

කොවිඩ් 19 මර්දන කාර්ය සාධන ක්‍රියාකාරී සමාලෝචන කමිටුව අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස් වුණා.

නව ජීවන රටාවක් උදෙසා යන තේමාවෙන් කොවිඩ් 19 වෛරසයෙන් වැළකීමේ සංඥා මාලාවක් හඳුන්වාදීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පියවරගෙන තිබෙනවා.

මීටරයක පරතරය පවත්වාගැනීම, පොදු වාහන පරිහරණය, නිතර අත්සේදීම ඇතුළු සෞඛ්‍ය පුදුරු සම්බන්ධයෙන් මෙහි දැනුවත් කිරීම් ඇතුළත්.

අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හි දී මුහුණ ආවරණ පැලඳීම පිළිබඳව ද නිර්දේශයන් සකස් කිරීමට මෙහිදී තීරණය කෙරුණා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.