වංචා දූෂණ පිළිබඳ විමර්ශන ක්‍රියාත්මක වන විට පසුගිය රජය කරවූ පිරිස බියට පත්වෙලා

පසුගිය රජය සිදුකළ වංචා දූෂණ පිළිබඳ විමර්ශන ක්‍රියාත්මක වනවිට එම රජය කරවූ පිරිස බියට පත්වී සිටින බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතා පවසනවා.

අනුරාධපුරයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවක දී ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.