පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවාහැර ඇති මොහොතක රජයේ මුදල් වියදම් කිරීමේ බලය ජනපති සතුයි

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවාහැර ඇති මොහොතක රජයේ මුදල් වියදම් කිරීමේ බලය ජනාධිපතිතුමා සතුව පවතින බව අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පවසනවා. කැප්පෙටිපොල ප්‍රදේශයේ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියාසිටියා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.