සාමාජිකයකු නොවන මාව ශ්‍රීලනිපයෙන් ඉවත් කිරීම ලෝක දේශපාලනයේ සිදු වූ ලොකු ම විහිළුවක්

තමාව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ඉවත් කිරීම ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනයේ පමණක් නොව ලෝක දේශපාලනයේ සිදු වූ ලොකු ම විහිළුව බව මහින්ද සමරසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

තමා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සාමාජිකයෙකු නොවන බවත්, මීට මාස තුනකට පෙර බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා අතින් පොදුජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්වය ලබාගත් බවත් සඳහන් කරන සමරසිංහ මහතා තමා මහා මැතිවරණයට නාම යෝජනා ලබා දුන්නේ ද පොදුජන පෙරමුණෙන් බව පෙන්වා දෙයි.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් වෙනම ලැයිස්තුවක් මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් කොට තිබෙන බවත් තමාව ඊට ඇතුළත් නොවීම තුළින් තමන් එහි සාමාජිකයෙකු නොවන බව ඔප්පු වන බව ද සමරසිංහ මහතා සඳහන් කරයි.

තමාව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ඉවත් කළ බව දැනුම් දීම කෝටියක්වත් දී කර ගත නොහැකි එකක් බවත්, එම ඉවත් කිරීමේ තීන්දුව තුළින් ද තමන් පොහොට්ටුවේ සාමාජිකයෙකු වන බව යළිත් වතාවක් තහවුරු වන බව ද ඒ මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

මූලාශ්‍රය – ඒෂියන් මිරර්

Leave A Reply

Your email address will not be published.