පැය 5ක ප්‍රකාශයක් දී මංගල අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පිටව යයි

හිටපු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ පැය 05ක පමණ කාලයක් ප‍්‍රකාශයක් ලබාදීමෙන් පසු එම ස්ථානයෙන් පිටව ගොස් තිබේ.

මංගල සමරවීර මහතා අද පෙරවරු 09.30ට පමණ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණ ඇත.

පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ අවතැන් ජනතාව ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සදහා ලංගම බස් රථ මගින් මන්නාරම සිලාවතුර ප්‍රදේශයට ප්‍රවාහනය කිරීමේ සිද්ධියක දී සිදු වූ මුදල් අවභාවිතාවක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීම සදහා මෙලෙස පැමිණියේය.

මේ සම්බන්ධයෙන් පසුගිය 14 වැනිදා ද මංගල සමරවීර මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ පැය 05කට අධික කාලයක් රැදී සිට ඇති අතර, එහිදී ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කර ප්‍රකාශ සටහන් කර ගෙන තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.