දෙමළ සන්ධාන හිටපු මන්ත‍්‍රී කොටි නායිකාවකට මල් මාලා දාලා

කොටි සංවිධානයේ නායිකාවකගේ පින්තූරයට මල් මාලා දැමීම සම්බන්ධයෙන් දෙමළ සන්ධානයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්. ශ‍්‍රීදරන් පොලීසියට කැඳවා තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් ඔහු පොලීසියට කැඳවා ප්‍රකාශයක් ලබාගෙන ඇත.

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින සැමරුම් වැඩසටහනක දී හිටපු මන්ත්‍රීවරයා කොටි සංවිධානයේ හිටපු නායිකවකගේ පින්තූරයකට මල් මාලයක් දමා ඇත.

කිලිනොච්චිය ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරයා ද ප‍්‍රකාශයක් සටහන් කරගැනීමට කැඳවා තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.