පෙට්ට්‍රල් මිල ඉහළ දමන්න LIOC තීරණය කරයි

ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්ට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 5කින් ඉහළ දැමීමට ලංකා IOC සමාගම පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්ට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 142ක් වේ.

මෙම මිල ඉහළ දැමීම ඊයේ (17) දින මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.