ඇවිදින මංතීරු විවෘත කිරීමටත් උපදෙස්

මහජනතාවගේ දෛනික ව්‍යායාම් සඳහා ඇවිදින මංතීරු නැවත විවෘත කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. කෙසේවෙතත් ව්‍යායාම සඳහා පැමිණෙන්නන් කොන්දෙසි කිහිපයකට යටත් විය යුතුයි.

දිනපතා පෙරවරු 05ත් 08ත් අතර සහ පස්වරු 5ත් 8ත් අතර පමණක් ඇවිදින මංතිරුවල ව්‍යායාම සඳහා විවෘතව තැබෙනු ඇති. ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබෙන ප‍්‍රදේශවල ද එම කාලයේ දී ව්‍යායාම අදුමෙන් සැරසී සිටින්නන්ට ඇවිදින මංතීරු වෙත යාමට අවසර ලැබෙනවා.

ඇවිදින මංතිරුවල දී මුව ආවරණ පැලද සීටීම අනිවාර්යයි. කණ්ඩායම් වශයෙන් ව්‍යායාම සිදු කිරීමට අවසර හිමි නොවන අතර ව්‍යායාමවල යෙදෙන්නන් සෑම විට ම පුද්ගල දුරස්ථභාවය පවත්වාගත යුතු වනවා.

හැකි සෑම විට ම ඇවිදින මංතිරුවේ එක දිශාවකට පමණක් ගමන් කිරීමට ව්‍යායාමවල යෙදෙන්නන් කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ බව තහවුරු කිරීම සඳහා පළාත් පාලන ආයතන සම්බන්ධ කර ගනිමින් ඇවිදින මංතිරුවේ ගමන් කළ යුතු දිසාව දැක්වෙන ඊතල සටහන් යෙදීමට පියවර ගන්නා ලෙස පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට උපදෙස් ලැබී තිබෙනවා.

ඇවිදින මංතිරුවල පිවිසුම් ස්ථානයන්හි අත්පා පිරිසිදු කර ගැනීමට ක‍්‍රමයක්ද සකස් කරන ලෙසයි පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට උපදෙස් ලැබී තිබෙන්නේ.

ඇවිදින මංතිරු දෙපස කෙලගැසීම වැළැක්වීමට ද පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් සුදුසු පියවර ගතයුතුයි.

ව්‍යායාමවල යෙදෙන්නන් ව්‍යායාම අවසන් කර ආපසු යාමේදී පැළ ද සිටි පාවහන්වල පතුල විෂබීජහරණය කිරිමට පියවර ගතයුතු වනවා.

ඒ සඳහා විෂබීජනාශක දියර ඔවුන් විසින් ම රැගෙන යා යුතුයි. එමෙන්ම ආපසු නිවසට ගිය විට නිවසට ඇතුළුවීමට පෙර පාවහන් ගලවා ඉවත් කර සම්පූර්ණයෙන් පිරිසිදුවීමට ද ඔවුන් වගබලා ගතයුතුවනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.