කොළඹ – ගම්පහ ඇතැම් ජනතාවගේ හැසිරීම කනගාටුදායකයි‍ – නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ

ජනජීවිතය යථාතත්වයට පත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළේ දී කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල ඇතැම් ජනතාවගේ හැසිරීම කනගාටුදායක බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසයි.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ ලබා දී ඇති නිර්දේශවලට පටහැනිව ඇතැම් පිරිස් කටයුතු කරන ආකාරය පසුගිය දින කිහිපය තුළ දක්නට ලැබුණු බවයි.

කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා නව නීති මාලාවක් ගැසට් කිරීම ඉදිරි දින කිහිපය තුළ සිදුකිරීමට නියමිත බව ද නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා එහි දී සඳහන් කළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.