මත්පැන් ශාලාවල මත්පැන් තොග අවසන්

කොවිඩ් 19 වෛසරය පැතිර යාමේ අවධානමත් සමග වසා දමා තිබූ මත්පැන් අලෙවිසැල් වලින් සිල්ලරට මත්පැන් අලෙවි කරන සුරාසැල් පමණක් විවෘත කිරීමට ඊයේ (13) දින අවසර ලබාදීමත් සමග එම සුරාසැල්වල තිබූ මත්පැන් තොග අවසන්වී ඇති බව හැටන් සුරාබදු කාර්යයාලයේ ස්ථානාධිපති ජානක පෙරේරා මහතා පැවසීය.

මාස 1 ½ ආසන්න කාලයක් සුරාසැල් වෙත අවශ්‍යය මත්පැන් තොග නිකුත් නොකිරීම නිසා (13) දින සුරාසැල් විවෘත කිරීමෙන් පසු එම සුරාසැල්වල තිබූ සිමිත මත්පැන් බෝතල් තොගය (13) දින පස්වරුව වන විට අවසන්වී ඇති බව ජානක පෙරේරා මහතා කියා සිටියේය.

එම සුරාසැල්වලට අවශ්‍යය මත්පැන් තොග රැස් කිරීමට මත්පැන් නිකුත් කරන බවත් එම සුරාසැල්වලට පැමිණෙන පාරිභෝගිකයන් සෞඛ්‍යය උපදෙස්වලට අනුකුලව පැමිණෙනවාද යන්න පිළිබදව සහ මත්පැන් නිකුත් කිරීමට සුරාබදු දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් සුරාසැල් වෙත නිකුත් කර ඇති උපදෙස් අනුව මත්පැන් නිකුත් කරනවාද යන්න පිළිබදව අධික්ෂණ කටයුතු සිදු කරන බව හැටන් සුරාබදු කාර්යයාලයේ ස්ථානාධිපති ජානක පෙරේරා මහතා පැවසිය.

ඊයේ (13) දිනට සාපෙක්ෂව (14) දින හැටන් නගරයේ විවෘත කර ඇති සිල්ලරට වෙලදාම් කරන සුරාසැල් ඉදිරිපිට දිගු පෝලිම් දක්නට නොලැබුණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.