පැරණි පාර්ලිමේන්තුව යළි කැ‍ඳවනවා නම් සජිත් පිල එජපයේ නොවන බව දැනුම්දීමට සූදානම්..

පැවැති පාර්ලිමේන්තුව යළි රැස් කිරීමට සිදු වුවහොත් සමගි ජන බලවේගය සමග එකතු වූ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් අසූදෙනකු සිය පක්ෂයේ සාමාජිකයන් නොවන බවට පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්වරයාට දැනුම්දීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සූදානම් වන බවට එම පක්ෂයේ ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි.

සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවැති සාකච්ඡාවක දී මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් වී ඇත.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සාමාජිකත්වය සහිත හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් අසූදෙනෙක් මේ වන විට සමගි ජන බලවේගයෙන් පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයට නාම යෝජනා ලබා දී ඇත.

එම හිටපු මන්ත්‍රීවරුන් සමගි ජන බලවේගයේ සාමාජිකයන් ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂය සලකන බව ද මෙම සාකච්ඡාවේ දී තීරණයවී තිබේ.

එම නිසා යළි පාර්ලිමේන්තුව රැස් කළහොත් මෙම දැනුම්දීම පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයාට සිදු කිරීමට බොහෝ දුරට ඉඩකඩ ඇති බව ද එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි.

– Aruna

Leave A Reply

Your email address will not be published.