විදේශ ශ්‍රමිකයන් ගෙන්වීමේ වැඩපිළිවෙළ කඩිනමින් ඇරඹේ.. කැබිනට් අනුමැතියත් ලැබිලා..

විදේශ සිසුන් මෙරටට ගෙන්වීම හමාරවීමත් සමග ම විදේශීය ශ්‍රමිකයන් මෙරටට ගේනවාගැනීමේ වැඩපිළිවෙළ කඩිනමින් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු මේ වන විටත් සූදානම් කර තිබෙන බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශ ආරංචි මාර්ග පෙන්වා දෙයි.

ඒ සඳහා අවශ්‍ය කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා මේ වන විටත් ලබාගෙන තිබේ.

ගුණවර්ධන මහතා පසුගිය දින කිහිපය පුරාම මැදි පෙරදිග රටවල විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරුන් සමග මේ සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කර තිබෙන අතර ලාංකික ශ්‍රමිකයන් මෙරටට එවීම සම්බන්ධයෙන් එම රටවල පුර්ණ සහාය ලබාදෙන බව සහතික කර තිබේ.

ඒ අනුව ප්‍රථමයෙන් කුවෙට් හී සිටින විදේශ ශ්‍රමිකයන් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන් වීමට නියමිත ය. මේ වන විට ලක්ෂ 10කට ආසන්න විදේශ ශ්‍රමිකයන් පිරිසක් මැද පෙරදිග රටවල සේවය කරන අතර වාර්ෂික ශ්‍රී ලංකාවට වැඩිම විදේශ විනිමයක් උපයා දෙන්නේ එම ශ්‍රමිකයන්ය. පසුගිය වසරේ ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 6.5ක එනම් රුපියල් බිලියන 6500කට වැඩි විදේශ විනිමයක් මෙම ශ්‍රමිකයන් ශ්‍රී ලංකාවට උපයා දෙන ලදි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.