කොරෝනා වැලඳීමේ වැඩි අවදානම පුරුෂයන්ට – නවතම පර්යේෂණයකින් අනාවරණය වේ

කොරෝනා වෛරසය පිරිමි පුද්ගලයන්ට වැලඳීමේ ඉහළ අවදානමක් පවතින බව යුරෝපා අධ්‍යයන කණ්ඩායමක් සිදුකළ නවතම පර්යේෂණයකින් අනාවරණ වී තිබේ.

එහි දැක්වෙන්නේ පිරිමි පුද්ගලයන්ගේ රුධිරයේ අඩංගු ඒ.සී.ඊ. 2 එන්සයිම මට්ටම ඉහළ බැවින් කාන්තාවන්ට වඩා ඔවුන්ට කොරෝනා ආසාදනයවීමේ ඉහළ අවදානමක් පවතින බවයි.

ඒ.සී.ඊ. 2 එන්සයිමය හෘදය වස්තුව, වකුගඩු සහ අනෙකුත් අවයව ආශ්‍රිතව පවතින අතර, කොරෝනා වෛරසය පෙණහළු තුළ වර්ධනය වීමට අදාළ එන්සයිමය ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටුකරනු ලබන බව සඳහන් වේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.