අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ රැසක් මෙරට දී නිපදවීමට සැලසුම්

සේලයින් ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ රැසක් මෙරටදීම නිෂ්පාදනය කිරීමට මේ වන විට සැලසුම් කර තිබේ.

ඒ අනුව ඖෂධ ආනයනයට වැය වූ විනිමය විශාල ප්‍රමාණයක් රටට ඉතිරි කරගැනීමට ඉදිරියේ දී අවස්ථාව සැලසෙනු ඇති.

1987 ජපානයෙන් ලබාදුන් පරිත්‍යාගයක් ලෙස ආරම්භ කරන ලද ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව අපේ රටට අවශ්‍ය ඖෂධ රට තුළ ම නිෂ්පාදනය කිරීමටත්, ඖෂධ මිලෙහි පවත්නා වෙළෙඳ අධිකාරියෙන් ජනතාව ආරක්ෂා කිරීමටත් කටයුතු කරන මෙරට තුළ ඖෂධ නිපදවන එකම රාජ්‍ය ආයතනයයි.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මගින් නිර්දේශ කර ඇති පරිදි යහ නිෂ්පාදන පුරුදු හෙවත් GMP අවශ්‍යතා සපුරාලමින් ක්‍රියාත්මක වන රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව රටේ ඖෂධ අවශ්‍යතාවයෙන් 12%ත් 15%ත් අතර ප්‍රමාණයක් සම්පූර්ණ කරනු ලබන ඖෂධ නිෂ්පාදනයට අදාළ සුවිශේෂී ඉලක්කයන් රැසක් සම්පුර්ණ කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිට අවධානය යොමු කර අවසන්.

මේ වනවිට පැසිඩෝල් වෙළෙඳ නාමය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය පැරසිටමෝල් නිෂ්පාදනය කිරීම රජ්‍යව ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව මගින් ඉතා සාර්ථකව සිදුකරමින් පවතින අතර සිරුරේ දූවිලි අංශුවක් හෝ ඇතුළු නොවන අයුරින් දැඩි සෞඛ්‍යාරක්ෂිත පිළිවෙත් අනුගමනය කරමින් උසස් තත්ත්වයෙන් ඖෂධ නිෂ්පාදනය කිරීමට ඔවුන් කටයුතු කරයි.

වසර 30කට අධික කාලයක් ඖෂධ නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන් ගොඩනගාගත් විශ්වාසය තවදුරටත් තහවුරු කරමින් නවීන තාක්ෂණික උපාංග උපයෝගී කරගනිමින් ඖෂධ නිෂ්පාදනයේ නව ඉලක්ක කරා ගමන් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව මේ වනවිට සැලසුම් සකස් කර අවසන්.

Leave A Reply

Your email address will not be published.