වෙසක් පොහෝ දිනයට සමගාමීව සිරකරුවන් 228කට සමාව

වෙසක් පොහෝ දිනයට සමගාමීව සිරකරුවන් 228දෙනෙකුට ජනාධිපති පොදු සමාව ලබාදීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

මෙලෙස පොදු සමාව හිමිවන්නේ දණ්ඩනීති සංග‍්‍රහයේ ඇතුළත් වගන්ති 31කට අදාළ වැරදිවලට සම්බන්ධ නොමැති සිරකරුවන් හටයි.

ඒ අනුව අදාළ වගන්තිවලට යටත් නොවන සුළු වැරදිවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්, වයස අවුරුදු 65ට වැඩි පුද්ගලයන් සහ දඩ ගෙවාගැනීමට නොහැකිව සිටින සිරකරුවන්ට මෙලෙස ජනාධිපති පොදු සමාව හිමිවනු ඇති.

Leave A Reply

Your email address will not be published.