ත්‍රෛනිකායික මහ නායක හිමිවරුන්ගෙන් ඒකාබද්ධ නිවේදනයක්

ඒකරාශීවීමෙන් වැළකී උතුම් සම්බුදු තෙමගුල සමරන්නැයි ත්‍රෛනිකායික මහ නායක හිමිවරුන් ලක්වැසි බෞද්ධ ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

ඒ, ඒකාබද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්.

දිවයිනේ සියලු විහාරස්ථානවල හා ඉන් පිටත දී ජනතාව එක්රැස්වන සේ දාන, ශීල, භාවනා වැඩසටහන් මෙන්ම වෙසක් තොරණ ආදී ආමිස හා ප‍්‍රතිපත්ති පූජාවන් සංවිධාන නොකරන ලෙසයි තෛනිකායික මහ නායක හිමිවරුන් මෙහිදී ඉල්ලීමක් කළේ.

මෙම වෙසක් සමය තුළ දුසිරිතෙන් වැළකී ආධ්‍යාත්මික ගුණධර්ම දියුණු කර එම සත්‍ය කි‍්‍රයා බලය තුළින් කොරෝනා උවදුරින් පීඩාවට පත්ව සිටින ලෝක වාසී සැමට නිදුක්, නිරෝගී, සුවපත්භාවය ලැබේවායි ප‍්‍රාර්ථනා කරන ලෙයසි ත්‍රෛනිකායින මහ නා හිමිවරුන් සිය ඒකාබද්ධ නිවේදනයේ දක්වා ඇත්තේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.