සැලුන් විවෘත කළත් රැවුල කපන්න තහනම් – නිර්දේශ රැසක් නියම කරයි

බාබර් සාප්පු සහ රූපලාවණ්‍යාගාර යළි විවෘත කිරීම සඳහා වූ සෞඛ්‍ය නිර්දේශ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහගේ අත්සනින් ඊයේ (06) නිකුත් කෙරිණි.

එම නිර්දේශවලට අනුව රූපලාවණ්‍යාගාරවල දී කොණ්ඩා කැපීම, කොණ්ඩ කොට කිරීම, කොණ්ඩ ඩයි කිරීම, අත් සහ පාවල නියපොතු සාත්තුව, අත් සහ පාවල රෝම ඉවත් කිරීම යන සේවා පමණක් ලබාදිය යුතු වෙයි. බාබර් සාප්පුවල කොණ්ඩ කැපීම පමණක් සිදුකළ යුතුය.

රැවුල සහ උඩු රැවුල කැපීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් වෙයි. සේවය ලබා දෙන්නා සහ සේවාලාභියා ඇසුරු කරන කාලය ඉතාම අඩුවිය යුතුය. එක් සේවාලාභියකුට සේවය ලබාදීමේ දී භාවිත කරන රෙදිපිළි අනෙක් සේවාලාභියාට භාවිත නොකළ යුතුය. රූපලාවණ්‍යාගාරවල දී සේවය සැපයීමේ දී තොල් ස්පර්ශ නොකළ යුතුය. සේවා සපයන්නා එන් 95 වර්ගයේ මුඛ ආවරණයක් පැලඳ සිටිය යුතුය. සේවා ස්ථානවල සඟරා, පුවත්පත්, දුරස්ථපාලක තැබීම තහනම් වෙයි.

සේවා ස්ථානවල දොර විවෘත කිරීම සඳහා වෙනම සේවකයකු යොදාගත යුතු වෙයි. සෑම සේවා ස්ථානයක ම ආරම්භ කිරීමට පෙර සහ පසුව විෂ බීජහරණය කළ යුතුය. අපද්‍රව්‍ය බෑගයකට එකතු කර විනාශ කළ යුතුය. සේවා ස්ථානයට ඇතුළුවන දොරටුව අසල අත්සෝදා ගැනීමට ජල කරාම ස්ථාපිත කළ යුතුය. සේවා ස්ථානයේ සියලු සේවකයන්ගේ තොරතුරු අයිතිකරු සතු විය යුතුය. ​රෝගාබාධ සහිත සේවකයන් සේවයට යොදා නොගත යුතුය. සේවකයන්ගේ ශරීර උෂ්ණත්වය ද දෛනිකව මැන බැලිය යුතුය. බාබර් සාප්පු සහ රූපලාවණ්‍යාගාර විවෘත කිරීමට පෙර පළාතේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී වෙත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එය පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව පෙර සූදානම සතුටුදායක නම් විවෘත කිරීම සඳහා සහතිකයක් නිකුත් කරනු ලබයි. මෙම උපදෙස් උල්ලංඝනය කරන සේවා ස්ථානවලට එරෙහිව සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂක අංශ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව ද එම නිර්දේශවල සඳහන් වෙයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.