ජනපති ලේකම්ගෙන් රාජ්‍ය සේවකයන්ට ඉල්ලීමක්

රටේ පවතින වත්මන් තත්ත්වය හමුවේ මැයි මාසයේ වැටුප හෝ ඉන් කොටසක් රජයට පරිත්‍යාග කරන ලෙස ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර මහතා සියලු රාජ්‍ය සේවකයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

අමාත්‍යංශ ලේකම්, පළාත්, දිස්ත්‍රික්, ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුවන්, දෙපාර්තමේන්තු, සංස්ථා, රාජ්‍ය බැංකු, රාජ්‍ය සමාගම් හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන ප්‍රධානීන් වෙත ලිඛිතව අදාළ ඉල්ලීම කර ඇති බව සඳහන්.

රටේ පවතින වත්මන් තත්ත්වය මත රජයේ ආදායම් මාර්ග අවහිර වී ඇති බැවින් විදේශ ණය ආපසු ගෙවීමේ කටයුතු දැඩි පීඩනයකට ලක්ව ඇති බව ජනාධිපති ලේකම්වරයා නිකුත් කළ ලිපියේ සඳහන් වෙයි.

රජ්‍ය සේවයේ වැටුප් හා දිමනා සඳහා මාසිකව රුපියල් බිලියන සියයකට ආසන්න මුදලක් වැය වන අතර එක් මසක එම මුදල  වැන්දඹු අනද්දරු ගෙවීම් සඳහා යෙදවීමට හැකි වුවහොත් රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කර ගැනීමට හැකියාව පවතින බව ජනාධිපති ලේකම්වරයා පවසයි.

විවිධ රටවලින් ණය ආධාර හා සහන ලබාගැනීමට මෙන්ම අප විසින් ද අපේගේ දේශීය ශක්තිය විඳහා පෑම අවශ්‍ය බැවින් තමාගේ මාසික වැටුප වැන්දඹු අනද්දරු දායකත්වය සඳහා යෙදවීමට මේ වන විටත් උපදෙස් ලබාදී ඇති බව ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර මහතා පෙන්වා දෙයි.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ සියලු කාර්යය මණ්ඩලය ද මෙම කාර්යයට සහභාගී කරවීම දිරි ගැන්වීමට කටයුතු කරන බව ද ජනාධිපති ලේකම්වරයා නිකුත් කර ඇති ලිපියේ සඳහන් වෙයි.

ඇතැමුන්ට මාසයක වැටුප දීම අපහසු විය හැකි වුව ද, ඉන් අඩක්, සතියක වැටුපක්, දිනක වැටුපක් වශයෙන් දායකත්වය ලබාදිය හැකි යැයි තමා විශ්වාස කරන බව ජනාධිපති ලේකම්වරයා පවසයි.

මෙවැනි දායකත්වයන් තුළින් රාජ්‍ය සේවය නම් වූ උත්තරීතර සේවාව ශක්තිමත් කිරීමට ද එහි ගෞරවනීයත්වය රැක ගැනීමට මෙම ක්‍රියාව මගින් හැකි වනු ඇතැයි තමා විශ්වාස කරන බව ද ජනාධිපති ලේකම්වරයා නිකුත් කළ ලිපියේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.