මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමට විරුද්ධව සමගි ජන බලවේගයෙන් පෙත්සමක්

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ සහ මැතිවරණ දිනය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ ගැසට් නිවේදන අවලංගු කරන්නැයි ඉල්ලමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට තවත් පෙත්සමක් ගොනු කර තිබේ.

එම පෙත්සම ඊයේ (06) ගොනුකර තිබෙන්නේ සමගි ජන බලවේගය විසිනි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.