ලක්‍ෂ 69ක් ඡන්දය දුන්නා කියලා හරියන්නෙ නෑ.. ජනපති පැවති පාර්ලිමේන්තුව කැදවිය යුතුයි..

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ලක්ෂ 69ක ජනතාවක් ඡන්දය දුන්නා කියා ව්‍යවස්ථාව කඩන්නට කිසිම අයිතියක් නැති බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස මහතා සඳහන් කරයි.

පාර්ලිමේන්තුව මාස තුනකට වඩා රැස් නොවී සිටිය නොහැකි වන නිසා වහාම ඒ සඳහා අදාළ ව්‍යවස්ථානුකූල ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු බවත් ඒ ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ උපදෙස් ගත හැකි බවත් ඔහු පැවසීය.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර දිසානායක මහතා ද දිගින් දිගට ම කියා සිටින්නේ පැවති පාර්ලිමේන්තු කැඳවිය යුතු බවයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.