ශරීර උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කළ හැකි ඩ්‍රෝන යානයක් (Photos)

ශරීර උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කළ හැකි ඩ්‍රෝන යානයක් මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ සිසුවෙකු විසින් නිර්මාණය කර තිබෙනවා.
පුද්ගලයින්ගේ ශරීර උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කිරීමේ දී මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ඇතුළු සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මෙය නිර්මාණය කළ බවයි නිර්මාණය සිදුකළ එම විද්‍යාලයේ ගණිත අංශයෙන් උසස් පෙළ හදාරන ඩෙවින් ප‍්‍රනාන්දු සිසුවා ප‍්‍රකාශ කළේ.

– නෙත් නිවුස්

Leave A Reply

Your email address will not be published.