විශ්වවිද්‍යාල විවෘත කිරීම නැවතත් කල් යයි

විශ්වවිද්‍යාල නැවත විවෘත කිරීම තවත් කල් යනු ඇතැයි රජය පවසනවා.
මුලින් ප‍්‍රකාශ කෙරුණේ ලබන 11 වන දා සිට අදියර කිහිපයක් යටතේ විශ්වවිද්‍යාල නැවත විවෘත කරන බවයි. කෙසේවෙතත් සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුව ආරක්ෂිත පරිසරයක් ඇති කරන තෙක් විශ්වවිද්‍යාල නැවත  විවෘත කිරීමට කටයුතු නොකරන බව උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන අද පැවසුවා.
විශ්වවිද්‍යාල විවෘත නොකළ ද බොහෝ පාඨමාලා අන්තර්ජාල ඉගැන්වීම් හරහා සිදු කෙරන බව ද මෙහිදී ප‍්‍රකාශ කෙරුණා.
මේ අතර දෙවන අධ්‍යයන වාරය සඳහා පාසල් විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණේ ද ලබන 11 වන දායි. එහෙත් එදින ද පාසල් විවෘත කිරීමට නොහැකි වනු ඇතැයි රජය පැවසුවා.
– Neth News

Leave A Reply

Your email address will not be published.