පොලීසියේ උසස්වීම් රැසක් සූදානම් කෙරේ

පොලිස් සේවයේ යෝජිත උසස්වීම් ගණනාවක් මහ මැතිවරණයෙන් පසුව සිදු කිරීමට ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබෙනවා.

වසර 05කට වඩා ප‍්‍රධාන පොලිස් පරී්ක්ෂක නිලයේ සිටින නිලධාරීන්ට සහකාර පොලිස් අධිකාරී නිලයට මෙම උසස්වීම් ලබාදීමට නියමිතයි.

එවැනි නිලධාරීන් 487දෙනෙකු මේවන විට පොලිස් සේවයේ සිටිනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.