කොළඹ පැල්පත් වාසීන් 50000ක් වෙනුවෙන් නව නිවාස ඉදිකිරීමේ වැඩසටහන අරඹයි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ, අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහත්වරුන්ගේ උපදෙස් පරිදි කොළඹ නගරයේ පැල්පත්වාසින් වෙනුවෙන් අංග සම්පුර්ණ නිවාස 50,000ක් ඉදිකිරීමේ වැඩසටහන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් අද (05) දින පෙ.ව. 10.00ට මැද කොළඹින් ආරම්භ කිරිමට කටයුතු යෙදුණා.

කොළඔ 14 සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත, එදිරිසිංහ මාවත ස්ටේඩියම්ගම සිරිමුතු උයන අසල නිවාස 1000කින් සමන්විත මහල් නිවාස සංකීර්ණය ඉදිකිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කරමින් මෙම නිවාස 50,000 වැඩසටහන ආරම්භ කරයි.

මෙහි ඉදිකෙරන එක් නිවාසයක ප‍්‍රමාණය වර්ග අඩි 550කි.

ආසියානු යටිතල පහසුකම් සහ සංවර්ධන බැංකුවේ ආධාර යටතේ ඉදිකෙරෙන මෙම මහල් නිවාස සංකීර්ණය වෙනුවෙන් වැය කෙරෙන මුදල රුපියල් මිලියන 5950කි.

වසර 03ක් ඇතුළත මෙම මහල් නිවාස සංකීර්ණයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කිරිමට නියමිතයි.

නාගරික සංවර්ධන ජලසම්පාදන නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ප‍්‍රියත්බන්දු වික‍්‍රම, නාගරික සංවර්ධ අධිකාරයේ සභාපති හර්ෂාන් ද සිල්වා, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ප‍්‍රසාද් රණවීර මහත්වරුන්ගේ සහභාගීතවයෙන්  නිවාස 1000කින් සමන්විත මහල් නිවාස සංකීර්ණයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අද දින ආරම්භ කරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.