පාසල් පහසුකම් ගාස්තු ගෙවීමට නොහැකි දෙමාපියන්ට ‍රජයෙන් සහනයක්

පාසල් සංවර්ධන සහ පහසුකම් ගාස්තු ගෙවාගත නොහැකිව අපහසුතාවට පත්ව සිටින පිරිස්වලට සහන සැලසීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ග‍්‍රාම නිලධාරීවරයා අනුමත කරන්නේ නම් එවැන්නන් එම ගාස්තුවලින් නිදහස් කෙරෙනු ඇති.
මේ අතර පාසල් සංවර්ධන සමතිවල මහා සභා රැස්වීම ඉකුත් මාර්තු 31වනදාට පෙර පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණා. එහෙත් පවතින තත්ත්වය හේතුවෙන් ඇතැම් පාසල්වලට එම රැස්වීම් මේ දක්වාත් පැවැත්වීමට නොහැකිවී ඇති බවයි වාර්තා වුණේ.
ඒ පිළිබඳ කළ විමසීමක දී අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පැවසුවේ පාසල් සංවර්ධන සමතිවල මහා සභා රැස්වීම පැවැත්වීම සඳහා වූ කාලය අගෝස්තු 31වනදා දක්වා දීර්ඝ කරන බවයි.
ඒ අනුව එම රැස්වීම් මේ දක්වාත් පැවැත්වීමට නොහැකිවී ඇති පාසල්වලට දෙවන අධ්‍යයන වාරය ආරම්භ කිරීමෙන් පසු රැස්වීම පැවැත්විය හැකි බව ද ප‍්‍රකාශ කෙරුණා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.