11 වැනිදායින් පසු රට විවෘත කරන හැටි චරිත හේරත් කියයි

ඇඳිරි නීතිය එක්ක රටේ සාමාන්‍ය කටයුතු කර ගෙන යාමට කටයුතු කිරීම වැදගත් බවත් 11 වැනිදායි පසු රටේ කර්මාන්ත යම් දුරකට ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය බවත් මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා පැවසීය.

11 වැනිදා සිට ක්‍රමානුකූලව නිෂ්පාදන, කෘෂිකර්මාන්තය, අපනයන යන කේෂ්ත්‍ර සේ ම අවිධිවත් ව්‍යාපාර කේෂ්ත්‍ර නැවත වතාවත් අලුත් තත්වයට ගැලපෙන පරිදි අලුතින් ආරම්භ කිරීම සුදානම් බව ද හෙතෙම සඳහන් කළේය.

මේ වන විට ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කළත් ජනතාව පාරට එන ආකාරයක් නොපෙනෙන බවත් එය ඉතා හොඳ තත්වයක් බවත් කොරෝනා අවදානමත් සමග අපට අලුත් විදිහකට වැඩ කළ යුතුව ඇතැයි ද ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

ඒ අනුව රට විවෘත කරන බවට ප්‍රකාශ කිරීමේ තේරුම ඉබාගාතේ සියලුදෙනා පාරට බැහැගෙන සිටීම නොවන බවත් එය ඉතා වැදගත් වෙනස් ආකාරයකට ජීවිතය ගත කිරීමට සෞඛ්‍ය විසින් බල කර ඇති බවත් මහාචාර්යවරයා පැවසීය.

කොළඹ නගරයට දිනපතා එන ලක්ෂ ගණනක ජනතාව අවම කිරීමට තීරණය කර ඇති බවත් ආයතන තුළ සිටින සේවකයින් කොටස් 5කට වෙන් කර එම සේවකයන් දින 5කට සේවයේ නිරතවීමට කටයුතු කිරීමට ආයතන ප්‍රධානීන්ට දන්වා ඇති බවත් කුඩා ක්‍රමවේදයකට ආයතන පවත්වාගෙන යාමට රාජ්‍ය පුද්ගලික අංශයට හැකියාව ඇති බවත් ඔහු කියා සිටියේය.

ඒ අනුව ඇඳිරි නීතිය පවත්වාගෙන යන අතරේ ජන ජීවිතය ක්‍රමනුකූලව ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ගත යුතු බවත් මෙම කොරෝනා වසංගත තත්වය ඉදිරි වසර දෙකක් යනතුරුත් තිබිය හැකි බවත් කොරෝනා වසංගතය සමග අප ගනුදෙනු කරන ආකාරය සමග මෙය ව්‍යවසනයක් වෙනවාද නැද්ද යන්න  තීරණය වෙන බවත් චරිත හේරත් මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

– ඒෂියන් මිරර්

Leave A Reply

Your email address will not be published.