යල කන්නයේ වගා කෙරෙන ප්‍රධාන බෝග 14ක් සඳහා සහතික මිලක්

යල කන්නයේ වගා කෙරෙන ප්‍රධාන බෝග 14ක් සඳහා සහතික මිලක් නියම කර තිබේ.

එම බෝග වගා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය බීජ රජය මගින් නොමිලේ ලබාදෙන බව සමකැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා අද පැවැති කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ සාකච්ඡාවේදී පැවසීය.

ඉදිරි සතිය තුළදී මෙරට ඇතිව තිබෙන පොහොර හිඟය මගහැරී යනු ඇතැයි සමකැබිනට් ප්‍රකාශක, වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා එහිදී සඳහන් කළේ ය.

ඔහු ඒ බව පැවසුවේ, පසුගිය දිනවල දිවයින පුරා පැවැති බව කියන පොහොර හිඟයට ප්‍රතිචාර වශයෙනි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.