විසුරුවා හැරුණු පාර්ලිමේන්තුව යළි රැස් කළ යුතුයි – අජිත් පී. පෙරේරා

පවතින වාතාවරණය යටතේ රට ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාමට නම් විසුරුවා හැරුණු පාර්ලිමේන්තුව යළි රැස් කළ යුතු බව විපක්ෂ දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයන් පවසයි.

මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අජිත් පී. පෙරේරා මහතා පවසා සිටියේ, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව පාර්ලිමේන්තුව නියමිත කාලයට පෙර විසුරුවා හැර මාස තුනක් ඇතුළත මැතිවරණය පැවැත්වීමට නොහැකි වුවහොත් ජනාධිපතිවරයා විසින් මුලින් කළ නියෝගය ශූන්‍ය වන බවයි.

මැතිවරණ කොමිසම විසින් නිකුත් කරන ලද නියෝගය ඉතාම පැහැදිලි එකක් බවත් පැවසූ ඒ මහතා, ඒ අනුව ජුනි 20 වන දින මැතිවරණය පැවැත්වීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් කියා සිටියේය.

ජුනි මස 2 වන දින වන විට මාස තුනක් ඉකුත්ව ගොස් ඇති බවත් පැවසූ අජිත් පී. පෙරේරා මහතා, ඒ අනුව මුලින් තිබූ තත්ත්වය නැවත ඇති විය යුතු බවත් පැවසීය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.