කොරෝනා ඉදිරියේ රුපියල කඩා වැටේ

අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේ්ක්ෂව රුපියලේ අගය අද තවදුරටත් පහළ ගියා. ශී‍්‍ර ලංකා මහ බැංකුව මගින් ප‍්‍රකාශිත විනිමය අනුපාතික අනුව ඩොලරයක විකුණුම් අගය අද දිනයේ සටහන් වූයේ රුපියල් 189.87 ක් ලෙසයි. ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 185.38 ක් ලෙස දැක්වුණා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.