සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් කිරිඇල්ලට නඩු දාන්න යයි!

ජනාධිපතිවරණ මැතිවරණ නීති රීති උල්ලංඝනය කරමින් ලිපි ලේඛන යැවීමට එරෙහි හිටපු අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතාට එරෙහිව මැතිවරණ කොමිසම විසින් නියම කර ඇති දඩ මුදල් ගෙවා නොමැති බවත් එය නොගෙවන්නේ නම් නඩු පවරන බව මහනුවර දිස්ත්‍රික් සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා විසින් කිරිඇල්ල මහතාට දැනුම් දී තිබේ.

මේ දැනුම්දීම කර තිබෙන්නේ ඉකුත් 19 වන දින නාමයෝජනා භාරදීමෙන් අනතුරුව පක්ෂ හා කණ්ඩායම් වල නායකයින් දැනුවත් කිරීම සඳහා පැවැත්වෙන සාම්ප්‍රදායික රැස්වීමේ දී ය.

ඒ අවස්ථාවේ සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ ප්‍රකාශයට කිරිඇල්ල මහතා කිසි ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නොමැත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.