ඇඳිරි නීතිය අඟහරුවාදා උදේ 6.00 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ

කොළඹ ,ගම්පහ සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය 24 වැනි අඟහරුවාදා උදැසන 6.00 දක්වා දීර්ඝ කර ඇති අතර එදින සවස 2.00 ට නැවත ඇඳිරි නීතිය පැනවෙනු ඇත.

සෙසු දිස්ත්‍රික්ක වල 23 වැනි සඳුදා උදේ 6.00 ට ඉවත් කර නැවත සවස 2.00 ට පැනවෙයි.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිකුත් කල නිවේදනය පහතින්

Leave A Reply

Your email address will not be published.