වසන්තට පක්ෂ තුන ම නෑ… හිටපු මන්ත්‍රීවරු 8කට නාමයෝජනා නෑ..

යහපාලන ආණ්ඩු සමයේ අවස්ථා කිහිපයකදීම පැති මාරු කළ ඩී.එස්.‌ ‌සේනානයක මහතාගේ මුනුපුරා වූ වසන්ත ‌සේනානායක මහතා හට ප්‍රධාන පක්ෂ තුනෙන් කිසිදු පක්ෂයකින් ‌හෝ නාමයෝජනා ලබා ‌නොදීමට පියවර ‌ගෙන ඇත.

එමෙන්ම ඉකුත් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ හිටපු මන්ත්‍රීවරුන් අටදෙනෙකුටද මෙවර ප්‍රධාන පක්ෂ තුනෙන් කිසිදු පක්ෂයකින් නාමයෝජනා හිමිව නැත.

එම 8 ‌දෙනා වන්නේ හිටපු කතානායක කරු ජයසූරිය, ආචාර්ය සරත් අමුණුගම, වසන්ත සේනානායක, ෆයිසර් මුස්තාපා, එස්. බී. නාවින්න, නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම, මොහාන්ලාල් ග්‍රේරු සහ සාගල රත්නායක යන හිටපු මන්ත්‍රීවරුන්ය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.