අද හවස සිට සඳුදා උදෑසන දක්වා මුළු දිවයිනට ම ඇඳිරි නීතිය

අද(20) පස්වරු 6.00 සිට ලබන සඳුදා පෙරවරු 6.00 දක්වා මුළු දිවයිනට ම බලපැවැත්වෙන පරිදි ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබේ.

ජනාධිපති කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව නිවේදනය කළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.