වැඩි ම කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව ඉතාලියෙන්

චීනය ද අභිභවා යමින් ලොව වැඩි ම කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන රට බවට ඉතාලිය පත්වුණා.

ඒ අනුව ඉතාලියෙන් මේ වනවිට වාර්තා වන කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 3,405ක්. චීනයෙන් මේ වනවිටත් වාර්තා වන්නේ  කොරෝනා මරණ  3,245ක් පමණයි. ගතවූ පැය 24 තුළ දී පමණක් ඉතාලියෙන් නව කොරෝනා මරණ 427ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

කෙසේවෙතත් නව කොරෝනා ආසාදිතයින් වැඩිම ප‍්‍රමාණයක් වාර්තා වන රටවල් අතර තවදුරටත් පෙරමුණේ පසුවන්නේ චීනයයි. චීනයෙන් මේවනවිට වාර්තා වන නව කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 80,928ක් වනවා.

ඉතාලියෙන් වාර්තා වන නව කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 41,035ක්. ගතවූ පැය 24 තුළ පමණක් ඉතාලියෙන් වාර්තා වුනු නව කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයින් ගණන 5,322ක් වනවා.

ඉන්පසුව ලොව වැඩිම කොරෝනා මරණ ගණනක් වාර්තා වන රට බවට පත්ව ඇත්තේ ඉරානයයි.

ඒ අනුව ඉරානයෙන් නව කොරෝනා මරණ 1,284ක් වාර්තා වන්නේ අසාදිතයින් 18,407ක් ද සමගයි. ගතවූ පැය 24 තුළ පමණක් ඉරානයෙන් නව කොරෝනා මරණ 149ක් වාර්තා වනවා.

මේ අතර ගතවු පැය 24 තුළ ස්පාඤ්ඤය තුළ නව කොරෝනා ආසාදිතයින් 193දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. එරටින් ආසාදිතයින් 18,077ක් වාර්තා වන්නේ මුළු මරණ 831ක් ද සමගයි.

මීට අමතරව නව කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් ගතවු පැය 24ක කාලය තුළ ප‍්‍රංශයෙන් 108ක්, අමෙරිකාවෙන් 57ක්, බි‍්‍රතාන්‍යයෙන් 40ක් සහ නෙදර්ලන්තයෙන් 18ක් ලෙස පුද්ගල මරණ වාර්තා වනවා.

ඒ අනුව ගතවූ පැය 24 තුළ දී ලොව රටවලින් වාර්තා වන මුළු කොරෝනා මරණ ගණන 1,079ක්.

මේ වන විට ලොව පුරා සිදුව ඇති මුළු කොරෝනා මරණ 10,000 ඉක්මවා තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ දක්වා වාර්තා වන කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 10,030ක්. ලොව පුරා සිටින මුළු කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 244, 779ක් වනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.