පළාත් කිහිපයකට වැසි

බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, දකුණු,ඌව සහ වයඹ පළාත්වල ප.ව. 2.00 න් පමණ පසුව තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ.

බස්නාහිර, සබරගමුව පළාත්වලත් ගාල්ල සහමාතර,දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථාන වලට මි.මී.50 වැඩි තරමක් තද වැසි ද ඇතිවිය හැක.

ගිගුරුම් සහිත වැසි සමඟ ඇති විය හැකි තාවකාලික තද සුළං වලින් සහ අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවට දන්වා ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.