ලංකාවේ ප්‍රථම වරට නාමල් රාජපක්ෂගෙන් සයිබර් ජනහමු

මහජන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව ගැන නිසි සැලකිල්ලට ගෙන සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශයන්ට අනුගත වෙමින් “ජනතාව එක්රැස් නොකර” ඉටු කරනා මහජන කතිකාවත “Cyber ජනහමුව” හෙට සිට. අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පමණක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා කටයුතු කොට තිබෙනවා..

ඒ හරහා මේ වන විට ජනතාවට ඇති ගැටළු හදුනාගෙන ඒවාට විසඳුම් ලබා දීම, මහජනතාව සහ මන්ත්‍රීවරයා අතර
මීට පෙර තිබු සබන්ධතාව පවත්වාගෙන යාම අරමුණු කරගෙන ඇති අතර පවතින සෞඛ්‍ය ගැටළු සම්බන්ධයෙන් අවධානය කර ඒවාට විසඳුම් ලබා දීම සහ ජනතාව දැනුවත් කිරීම මුලිකම අරමුණ වේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.