මහමැතිවරණය කල් දැමීමට සිදු වෙනවා – මහින්ද දේශප්‍රිය

2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා නාම යෝජනා භාරගැනීම අදින් අවසන් විය.

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය අප්‍රේල් 25 වැනි දා  පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණි.

නමුත් පවතින තත්ත්වය හේතුවෙන්  මහමැතිවරණය පැවැත්වීමට නොහැකි බව මැතිවරණ කොමිසන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සදහන් කරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.