තවත් ප්‍රදේශ දෙකකට ඇඳිරි නීතිය

අද (19) රාත්‍රී 10.00 සිට ජාඇල, වත්තල යන පොලිස් වසම්වලට නැවත දැනුම් දෙන තුරු පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති බව පොලීසිය පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.