ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැනවූ ඇඳිරි නිතිය ඉවත් කරන වෙලාව මෙන්න

‪පුත්තලම, හලාවත සහ මීගමුව යන පොලිස් බල ප්‍රදේශවලට පැනවූ පොලිස් ඇදිරි නීතිය හෙට 19 පෙ.ව.8.00 තාවකාලිකව ඉවත් කරන බව පොලිසිය සඳහන් කර සිටිනවා.

‪පුත්තලම ,හලාවත සහ මීගමුව යන පොලිස් බලප්‍රදේශවලට අද දින ප.ව 4.30  සිට පනවා තිබූ පොලිස් ඇදිරි නීතිය හෙට දින පෙ.ව.8.00 සිට ඉවත් කර  යලි පස්වරු 2.00ට නැවත දැනුම් දෙන තුරු ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව පොලීසිය පවසයි‬.

Leave A Reply

Your email address will not be published.