වරකාපොළ සියලු වෙළෙඳසැල් වසාදමන්නැයි දන්වයි!

වරකාපොළ නගරයේ ඇති සියලු කඩසාප්පු වසාදමන්නැයි එම නගයේ වෙළෙඳ සංගමය සහ වරකාපොළ පොලීසිය විසින් ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් ඉල්ලා ඇත.

වරකාපොළ ප්‍රදේශයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයෙකු හඳුනාගැනීමෙන් පසු මෙම ඉල්ලීම කර තිබේ.

අදාළ ආසාදිතයා නගරයේ බොහෝ ස්ථානවල ගැවසී ඇති නිසා එළැඹෙන 23දා දක්වා ව්‍යාපාරික ස්ථාන වසාදමන්නැයි ඉල්ලීම් කර ඇත.

Lanka C News

Leave A Reply

Your email address will not be published.