ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500 ක හදිසි මූල්‍ය ආධාරයක් චීනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට

ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500 ක හදිසි මූල්‍ය ආධාරයක් චීනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දී ඇත. ඒ වෙනුවෙන් චීන තානාපති කාර්යාලය නිකුත් කල නිවේදනයක් පහත දැක්වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍යංශය සහ චීන සංවර්ධන බැංකුව (සීඩීබී) අතර අරලිය ගහ මන්දිරයේදී දී පොලී සහ සේවා කාලය යන දෙකෙහිම විශාල සහන කොන්දේසි සහිතව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500 ක පහසුකම් ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලදී.
අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ, චීන තානාපති කාර්යාලයේ චාජ් ඩි ඇෆයර්ස් සහ සීඩීබී උප සභාපති මා ෂින් මහතා.මේ සදහා අත්සන් තබන ලදී.
ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන මූල්‍ය තත්ත්වය සහ COVID-19 වසංගතයට එරෙහිව සටන් කිරීමේ පසුබිම යටතේ ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් මෙම පහසුකම හදිසි ඉල්ලීමක් ලෙස කරන ලද අතර චීන පාර්ශවයේ විශේෂ සහයද ඒ සදහා ලැබිණි.

අරමුදල් ලැබීම මාර්තු අග වන විට ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර, මූල්‍ය කටයුතු වඩා හොඳින් කළමනාකරණය කිරීම සහ කොරෝනා වෛරසයට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ නිල විදේශ සංචිත වැඩි කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. චී
න රජය, ජනතාව සහ අදාළ මූල්‍ය ආයතන ශ්‍රී ලංකා රජයට සහ අපගේ හැකියාවන් තුළ සිටින පුද්ගලයින්ට අඛණ්ඩව ආර්ථික හා සමාජ සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය සහය ලබා දීමට කැපවී සිටී.

Press Release of the Embassy of China
USD 500 Million Urgent Financial Assistance Extended to Sri Lanka by China
A facility agreement of USD 500 million, with big concessional terms on both interest and tenure, was signed on 18th March between Sri Lanka Finance Ministry and the China Development Bank (CDB) in the Temple Trees, with the witness of Hon. Prime Minister Mahinda Rajapaksa, Chargé d’affaires of the Chinese Embassy Mr. Hu Wei, and Vice President of CDB Mr. Ma Xin.
The facility was urgently requested by the Sri Lankan government and supported by the Chinese side, under current financial situation in Sri Lanka and the background of fighting COVID-19 pandemic with all-out efforts. It is with a maturity period of ten years, which is the longest tenure of financing facility for Sri Lanka. The interest cost is highly competitive and favorable and linked to 6 Month USD LIBOR with a grace period of three years.
The inflow of the funding is set to be implemented by the end of March, and expected to increase the official foreign reserves of Sri Lanka to better manage the finance and fight coronavirus. The Chinese government, people and relevant financial institutes are committed to continuously provide necessary assistance to the Sri Lankan government and people within our capacities for the latter’s economic and social development.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.