ද. කොරියාවේ හා ඉතාලියේ සිට පැමිණි 170ක් නිරෝධායනය මගහරියි

දකුණු කොරියාව හා ඉතාලිය යන රටවලින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි ගුවන් මගින් 170ක් නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය මගහැර ඇති බව ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න මහතා පවසයි.

මෙම පිරිස මේ වන විට සිය පවුලේ ජනතාව සමග කාලය ගතකරමින් පවතින බවත් ඔහු සඳහන් කරයි.

මෙම පිරිස පිළිබඳව අවධානය යොමුකළ යුතු බව ද ආරක්ෂක ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.