බෙල්ජියමේ සිට පැමිණ නිරෝධායනය නොවුණු පවුලක් ම කොටු

බෙල්ජියමේ සිට පැමිණි නමුත් කොරෝනා නිරෝධායන කටයුතු වලට හසු නොවී පැමිණි පවුලක්  වවුනියාව පොලීසිය විසින් 16 දා වවුනියාවේ රාසේන්ද්‍රකුලම් ප්‍රදේශයේදී සොයා ගෙන තිබේ.

මෙම පවුලේ මව පියා සමග වයස අවුරුදු 5 සහ 8 යන වයස් වලට අයිති දරුවන් දෙදෙනෙකු ද සිට ඇති අතර ඔවුන්ව වවුනියාවේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් වෙත යොමු කොට තිබේ.

වවුනියාව මුලස්ථාන පොලීසියට ලැබුණු තොරතුරක් මත ඔවුන්ව සොයා ගෙන ඇති අතර තවත් මෙවැනි පිරිස් සිටින බවට පොලීසියට ලැබුණු තොරතුරු මත ඔවුන්ව සොයා වවුනියාව පොලීසිය මෙහෙයුමක් දියත් කොට තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.