හෙට සිට සති දෙකක් සියලු සරසවි වසා තැබේ

හෙට සිට සති දෙකක කාලයක් සඳහා දිවයිනේ සියලු විශ්වවිද්‍යාල වසා තැබීමට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාව තීරණය කර තිබෙනවා.

කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය අවම කිරීම සඳහා මෙම පියවර ගත් බවයි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාවේ සභාපතිවරයා සඳහන් කර සිටියේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.